0

Projekt BABA JAGA patrzy! realizowaliśmy w 2011/12 roku. Baba Jaga oceniała zachowanie klas przez cały rok szkolny. Odbyła się także Wielka Wizytacja, podczas której Baba Jaga pozostawiła nam swoje uwagi i życzenia. Na bazie doświadczeń z tym projektem zaproponowaliśmy naszym uczniom punktowy System Oceniania Zachowania. 

"Kto się zapoznał z punktowym planem - ten będzie wzorowym Gałganem!   

Strzeżcie się Gałgany!
Baba Jaga patrzy. Od początku roku szkolnego są na Was same skargi. Klasy szóste obrosły w piórka. Nie uczą się matematyki. W piątych klasach chłopcy myślą tylko o piłce. A o historii wcale!  O czwartych klasach Baba Jaga się nawet nie wypowiada..."
Baba Jaga
 
Jak wynika z naszych ustaleń, Baba Jaga obecnie przebywa na długim urlopie. Po rocznych doświadczeniach z Gałganami postanowiła odnaleźć równowagę w górach. Jednak, jak poinformowała Karlę Kalumnię - naszą edytorkę - niebawem zamierza powrócić z hukiem i pomachac miotłą.cie sie Gałgany!