0

Projekt autorstwa Anny Pertek i Katarzyny Rochowiak realizowany przy współpracy  z Fundacją Banku Zachodniego WBK w ramach programu grantowego: Bank Dziecięcych Uśmiechów.

Celem projektu jest  wspomaganie rozwoju dziecka, dokonywanie w nim pozytywnych zmian, zapewnienie warunków do prawidłowego rozwoju intelektualnego, duchowego i artystycznego, ukazanie właściwych postaw i wzorców akceptowanych w społeczeństwie oraz wdrożenie nowych form wychowawczych poprzez zajęcia artystyczne, stworzenie świata przyjaznego zagubionemu dziecku. Projekt adresowany jest do uczniów klas I-VI.

Środki pozyskane na realizacje projektu - 4 000 złotych