0

Kalendarium


02.1972 r.
- rozpoczęcie budowy nowego budynku Szkoły Podstawowej w Lubaszu

06.1972 r.  - wmurowanie kamienia węgielnego

09.1973 r.  - uroczyste otwarcie nowo wybudowanej szkoły. Do szkoły dojeżdżali uczniowie z 10 miejscowości: Bzowo, Goraj, Sławno, Prusinowo, Jędrzejewo, Kamionka, Stajkowo, Nowina, Dębe, Antoniewo.

 

06.09.1975 r. - uroczystość  nadania imienia szkole i wręczenie sztandaru. Sztandar wykonany został wg projektu dyrektora szkoły p. Janusza Magdziarza. Miniaturę w barwach wykonali: awers:  Wicher Urszula , Kaźmierczak Bogumiła, rewers: Bytyń Maria, Ryżek Halina. Szkoła otrzymała imię Batalionu Spadochronowego I Armii Wojska Polskiego. W uroczystości brali udział m.in. Aurelia Eliks- łączniczka batalionu Henryk Szafruga – uczestnik batalionu


06.09.1976 r. - pierwsze święto patrona szkoły połączone z pasowaniem pierwszoklasistów.Informacja o tym wydarzeniu została odnotowana  w artykule  „Głosu Wielkopolskiego” w dniu 08.10.1976r. Oto fragment:

  (…) „W bieżącym roku szkolnym we wrześniu bardzo uroczyście obchodzono rocznicę nadania imienia szkole. Zbiegło się to również z oficjalnym przyjęciem pierwszoklasistów w poczet uczniów szkoły. Złożyli oni uroczyste ślubowanie a później zostali pasowani przez dyr. szkoły Janusza Magdziarza. (…) Powagi całej imprezie dodawała obecność jednego ze spadochroniarzy Sergiusza Iliaszewicza „ (…) .

Nasi Dyrektorzy:

Janusz Magdziarz

Wanda Dylla

Jan Pertek

Grażyna Maćkowiak

Maria Bytyń

Małgorzata Kabacińska

Marcin Korczyc

Mirosława Mańkowska

 

Krótka charakterystyka szkoły


Publiczna Szkoła Podstawowa im Batalionu Spadochronowego 1 Armii WP jest szkołą położoną na terenie wsi Lubasz liczącej ok. 3 tysiące mieszkańców. Do szkoły uczęszczają nie tylko uczniowie z Lubasza , ale także uczniowie z przyległych  do Lubasza maleńkich wsi Goraj i Dębe.

W roku szkolnym 2010/12 do szkoły uczęszcza 244 uczniów, którzy uczą się w 12 oddziałach. Z dziećmi pracuje 27 pedagogów w tym 9 dyplomowanych, 9 mianowanych, 7 kontraktowych, 2 stażysta. Szkoła począwszy od 2000r. osiągała bardzo dobre wyniki sprawdzianu z zachowaniem tendencji wzrostowej do 2006r. W latach 2006-2007, 2007-2008 szkoła zaczęła uzyskiwać niższe wyniki. Sytuacja zmobilizowała grono pedagogiczne do doskonalenia metod pracy przy pomocy programów CEO.


Po ukończeniu I, II modułu w roku szkolnym 2008/2009 sytuacja poprawiła się na tyle, że uczniowie  odnieśli sukces na sprawdzianie. Ich wyniki były najwyższe w gminie i powiecie.

W roku 2007/2008 szkoła realizowała projekt przy współpracy CEO pt.: „Zostanę przewodnikiem po Lubaszu”.

Szkoła współpracuje w zakresie wymiany młodzieży ze szkołą podstawową w Bötersen , włącza  się  w projekty realizowane przez KO, CEO, UE, jest otwarta na wszelkie inicjatywy lokalne .

Od 2002 r. w szkole rozpoczęła się edukacja metodą projektu. Pierwszy projekt nosił tytuł „Dzień w średniowiecznym Lubaszu”. Celem projektu było zainteresowanie  uczniów przeszłością wsi średniowiecznej, opisem narzędzi rolniczych, uprawianych roślin, oraz sposobów zdobywania pożywienia. Następnym, projektem na miarę festiwalu nauki był projekt pt.: „Starożytni wzorem dla późniejszych pokoleń”.  Taka metoda pracy pozwoliła uaktywnić uczniów, nauczycieli i rodziców, wyzwoliła kreatywność.

 

 

Kolejnym krokiem było przystąpienie szkoły do I edycji programu „Szkoła z klasą”. Udział w programie zmobilizował wszystkich do doskonalenia jakości pracy szkoły. Efektem działań było uzyskanie przez szkołę w roku szkolnym 2002/2003 certyfikatu „Szkoła z Klasą”. Szkoła posiada również od 2004r. certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie”.  Od 2003  roku w maju odbywają się festiwale nauki . W 2004r. tematem festiwalu była Kultura krajów Unii Europejskiej ze szczególnym zwróceniem uwagi na kraje niemieckojęzyczne. W 2005r. przedstawiliśmy efekty pracy uczniów na kółkach zainteresowań, pokazaliśmy jak można motywować uczniów do twórczego działania oraz rozwijać talenty artystyczne. W programie festiwalu znalazł się miedzy innymi spektakl teatralny  pt.: „Przepis na grzeczność”. W 2006r. dominowało hasło: „Matematyka da się lubić.”  W tym dniu uczniowie tworzyli prezentacje matematyczne „kartonowych zamków”. Były też spektakle pt.: „Kłótnia liczb”, „Bal figur”, „Lekcja Matematyki”, ”Opowieści z Narnii” . Festiwal uatrakcyjnił pokaz młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych pt.: „Między zabawą, fizyką i chemią.”  Przez ostatnie 3 lata dominowały projekty o charakterze  sportowym  z naciskiem na taniec. Tradycją w szkole jest organizowanie Koncertów Bożonarodzeniowych oraz Tygodnia Zdrowia. W tych przedsięwzięciach dominującą rolę odgrywają rodzice, którzy przygotowują pierniki, biorą udział w części artystycznej , wspomagają samorząd szkolny kupując przygotowane przez  dzieci  ozdoby na choinkę. Podczas Tygodnia Zdrowia rodzice wraz z dziećmi  przygotowują surówki , sałatki i koktajle.