0

Znad burzańskiej ziemi tam gdzie sina mgła

Wystartował lotnik, silnik głucho gra

Jedenastu zuchów, w oczach błyska moc

Leci w kraj nieznany

Nad lasami noc

Puszczo Nadnotecka rozszerz głębię swą

przyjmij dzielnych zuchów co wolności chcą  2x


W twardej, znojnej walce nie skąpili krwi

dawali swe życie, o nich matka śni

teraz szkoła nasza pamięć o nich czci

symbol spadochronu na sztandarze lśni

Puszczo Nadnotecka szumem swoich drzew

Oddaj wdzięczność naszą za przelaną krew  2x


 

Autor tekstu:            Franciszek Nadolczak

Autor melodii:         Czesław Magdziarz