0

Wewnątrzszkolny System Oceniania pobierz

Karta zgłoszenia dziecka na świetlicę szkolną pobierz

Karta zgłoszenia dziecka na obiad pobierz

Zgoda rodziców/ opiekunów na udział w wycieczce/ imprezie szkolnej pobierz

Zawiadomienie o proponowanej ocenie niedostatecznej pobierz

Propozycje ocen semestralnych pobierz

Wniosek do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej pobierz

Regulamin stołówki szkolnej pobierz

Wniosek w sprawie przyjęcia dziecka do klasy I pobierz

Regulamin rekrutacji klas sportowych pobierz

Karta informacyjna dla rodziców ucznia klasy IV sportowej pobierz

Karta zgłoszenia dziecka do klasy IV sportowej pobierz