0Obowiązująca składka w roku szkolnym 2016/2017  na Radę Rodziców  wynosi 20 zł. Wpłat prosimy dokonywać u skarbników klasowych  lub
na  konto RR

18 8951 0009 1300 2264 2000 0010