0


„Promocja zdrowia to nauka i sztuka pomagania ludziom, by zmieniali swój styl życia na sprzyjający ich zdrowiu”

Idea szkoły promującej zdrowie:

Szkoła to siedlisko, w którym społeczność szkolna - pracownicy, uczniowie i rodzice podejmują wspólne działania dla poprawy swego zdrowia i samopoczucia poprzez zmianę zachowań zdrowotnych, tworzenie zdrowego środowiska fizycznego i społecznego, uczą się jak zdrowiej i lepiej żyć poprzez edukację zdrowotną, rozwój osobisty, społeczny, zawodowy, zachęcają innych w swoim otoczeniu, zwłaszcza rodziców do podobnych działań poprzez otwartość i dialog, partnerstwo i współdziałanie.
 

Nasza szkoła od 2006 roku znajduje się w Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

W roku 2013 otzymaliśmy Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie

Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat osiemdziesiątych. W 1992r. utworzono Europejską Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Polska włączyła się do sieci we wrześniu 1992r., jako jeden z pierwszych krajów. Program realizowany jest pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 
 
Plan Szkoły Promującej Zdrowie 2013/2014
Tegoroczne zadania Szkoły Promujacej Zdrowie
Tegoroczny Plan Szkoły Promującej Zdrowie
Sprawozdanie z realizacji planu w pierwszym semestrze 12/13
 
 
Koordynatorem Szkoły Promującej Zdrowie w szkole podstawowej jest
Ewa Matuszczak - nauczyciel wychowania fizycznego
z-cą koordynatora jest
Marcin Jachimczyk - nauczyciel wychowania fizycznego
Członkami zespołu są:
Katarzyna Dybek - pedagog
Halina Budek - pielegniarka szkolna
Karol Bak - nauczyciel przyrody
Krystyna Graczyk - nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
Szymon Szwed - nauczyciel wychowania fizycznego
Anna Pertek - nauczyciel nauczania początkowego
Katarzyna Chyży - nauczyciel nauczania początkowego
Renata Nowak z uczniami - opiekun Samorządu Uczniowskiego
Zespół ewaluacyjny:
Marzena Hundt - informatyk
Agnieszka Ozorkiewicz - nauczyciel j. niemieckiego
Katarzyna Chyży
Katarzyna Dybek
Rodzice
Uczniowie

W ramach Szkoły Promującej Zdrowie realizowany jest Plan Szkoły Promującej Zdrowie. Oto niektóre z działań, w których uczestniczymy:

 „Drugie Śniadanie w Drugim Domu” z dofinansowaniem Danone i Polsat z projektu „Masz pomysł? Podziel się posiłkiem!” - 2010

Projekt „Pij mleko!”, „Owoce w szkole” – zdrowe odżywianie, zadania profilaktyki dla zdrowia, bezpieczeństwo i pomoc przedmedyczna  - każdego roku

Tydzień Zdrowia w PSP Lubasz- propagowanie zdrowego stylu życia i promocja zdrowego odżywiania. - każdego roku.

„Śniadanie daje moc” przy współpracy z  Instytutem Matki i Dziecka, Danone, Biedronka, Lubella, patronem projektu jest Ministerstwo Zdrowia - 2011. Info na temat akcji w naszej szkole TUTAJ

Tydzień Zdrowia jest podsumowaniem szerszego projektu pod hasłem: "Moja, kolorowa szkoła", realizowanego w PSP Lubasz w roku 2011/2012. Szczegóły projektu TUTAJ

Naszym celem jest otrzymanie Krajowego Certyfikatu Szkół Promujących Zdrowie.

Sprawozdanie z naszych działań  we wrześniu i październiku  TUTAJ

Sprawozdanie z naszych działań w listopadzie TUTAJ

Sprawozdanie z naszych działań w grudniu TUTAJ

Sprawozdanie z naszych działań w styczniu TUTAJ

Sprawozdanie z naszych działań w lutym TUTAJ