0

Stowarzyszenie Inicjatyw Niezwykłych powstało z inicjatywy nauczycieli naszej placówki w zeszłym roku. Dzięki aktywności stowarzyszenia realizujemy projekty i aplikujemy o środki zewnętrzne, dzięki którym staramy się podnosić jakość oferty dla naszych uczniów. .